Az intézmény nyitva tartása

Az intézmény 8.00-17.00-ig van nyitva. A tanítás kezdete 8.00 óra. A reggeli ügyelet 7.15 -7.45 között tart. A tanítási órák időtartama 45 perc. A szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a Házirend határozza meg. A folyosókon 7.15-tól a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés alkalmával tanári ügyelet működik.

A hivatalos ügyek intézésére az iskolatitkári irodában van lehetőség.