Bemutatkozunk

Községünk Zalaegerszegtől 15 km-re, a Szévíz folyó mentén, két dombsor között terül el. Búcsúszentlászló híres barokk kori templomáról, évszázadok óta nevezetes búcsújáró hely.

Iskolánkat 1896-ban alapították, azóta folyik itt a gyerekek nevelése, oktatása. A két világháború között újabb épülettel bővült az intézmény. Majd a tanulólétszám folyamatos emelkedésével 1985-ben nagyobb átalakításra került sor. Ebédlőt, konyhát, könyvtárat, két tantermet, szertárakat építettek. 1996-ban újabb bővítés történt tetőtér ráépítésével, így újabb három tanterem került kialakításra. Jelenlegi tanulólétszámunk a demográfiai hullám következtében csökkenő tendenciát mutat.

Az iskola évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, ápolására

  1. szeptember 1-jétől az iskola és óvoda közös intézményként működött. Intézményünk akkori fenntartója négy társult község - Búcsúszentlászló, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás - önkormányzata 2007. nyarán átadta a fenntartói jogot a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend számára. 2007. augusztus 31-től iskolánk a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagiskolájaként működik.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését tanórán és szabadidős foglalkozásokon egyaránt. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a művészeti oktatásra. Alsó tagozatban valamennyi diákunk tanul furulyázni, ezen kívül furulya szakkör is működik. Rajzban tehetséges tanulóink képzőművészeti oktatásban vesznek részt az Ady iskola kihelyezett tagozataként. Modern tánc tanszakon jazz-balett oktatás folyik a zalaegerszegi Keresztúry ÁMK. kihelyezett tagozatának keretében.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv és a számítástechnika oktatására. "Információs technológia az általános iskolákban" PHARE pályázaton nyert támogatásból egy új informatika terem került kialakításra, új gépekkel, berendezéssel. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. Integrált oktatás keretében egyénre szabott fejlesztést biztosítunk tanulási nehézséggel küzdő tanulóink számára.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a Búcsúszentlászlón felcseperedő polgároknak!